Hírek és közzétételek

Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emeléshez

Jelenlegi részvényeseink az alaptőke-emelés során élhetnek elsőbbségi jegyzési jogukkal, így minden 10 (tíz) darab részvény után (amelyet 2014/09/12-én birtokoltak) 1 (egy) darab új törzsrészvény lejegyzésére jogosult mindenki, aki élni kíván ezzel a jogával.A Társaság azon részvényesei, akik 2014. szeptember 12-én szerepelnek a Társaság részvénykönyvében 2014. október 20-tól (nyitónap) 2014. október 22-ig (zárónap) élhetnek ezen jogukkal olyan módon, hogy a Társaság honlapján (www.plotinus.hu) rendelkezésre álló jegyzési ívet szabályszerűen kitöltik, aláírják és a) a 1146 Budapest, Cházár András u. 17. II/3 szám alatt munkanap délelőtt 10.00 órától 12.00 óráig személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazottjuk útján vagy b) postai úton (ajánlott tértivevényes levélben) a Társaság részére megküldik (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

Az elsőbbségi jog gyakorlása kapcsán a részvény jegyzése kizárólag akkor érvényes, amennyiben a postai küldemény (vagy személyes nyilatkozat) 2014. október 20-tól (nyitónap) 2014. október 22. (zárónap) 16.00 órájáig szabályszerűen beérkezik és ezen időpontig Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (3300 Eger, Barkóczy utca 3.) vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára a lejegyezni kívánt részvények kibocsátási értéke és darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeg „tőkeemelés” megjelöléssel jóváírása kerül.

Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a jegyzésre nyitva álló határidőket vegyék figyelembe (2014. október 20.-22.) és a jegyzési összeg utalását ezen időintervallum alatt teljesítsék. A korábban beérkezett utalásokat sajnos vissza kell utalnunk.
Amennyiben az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatukat elmulasztják megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül, vagy nem megfelelően nyújtják be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kívánnak élni.

 

Plotinus Holding Nyrt.