5%-ot meghaladó tulajdonosok

5% feletti tulajdonosok a szavazati jogokra vonatkozóan:
Zala Péter és családja*     106 162 db       20,29 %

Zsiday Viktor                        63 312 db        12,15 %

Keletfa Kft.                         60 000 db          11,51 %

Szabó Zoltán Sándor        43 490 db          8,34 %

Régely Károly                    30 000 db          5,76 %

Saját részvény:
PLOTINUS 100 260 db

2017.08.30

* Zala Péter, Zala Jenő, Zaláné Schvarcz Marianna közeli hozzátartozók, valamint tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani. Tulajdonukban 117 415 darab törzsrészvény van, amelyek 12,29 %-os tulajdoni arányt biztosítanak.