5%-ot meghaladó tulajdonosok

5% feletti tulajdonosok a szavazati jogokra vonatkozóan:
Zala Péter és családja*     106 162 db       23,5 %

Zsiday Viktor**                   148 2190 db        28,45 %

Keletfa Kft.                         60 000 db          12,83 %

Szabó Zoltán Sándor***   43 710 db          8,39 %

Régely Károly                    30 000 db          6,41 %

Saját részvény:
PLOTINUS 12 440 db

2018.05.11

* Zala Péter, Zala Jenő, Zaláné Schvarcz Marianna közeli hozzátartozók, valamint tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani.

 ** Zsiday Viktor tulajdonában áll a Tündérszikla Zrt. (mely jogi személy rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani. tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani.

***Szabó Zoltán Sándor tulajdonában áll a Várhegy Holding Zrt. (mely jogi személy rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani. tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani.

Tulajdonukban 100 260 darab törzsrészvény van, amelyek 21,4 %-os tulajdoni arányt biztosítanak.