5%-ot meghaladó tulajdonosok

5% feletti tulajdonosok a szavazati jogokra vonatkozóan:
Zala Péter és családja*     44 000 db       8,45 %

Zsiday Viktor**                   26 739 db        5,13 %

Keletfa Kft.                         24 000 db          4,61 %

Régely Károly                    30 000 db          6,41 %

Saját részvény:
PLOTINUS 312 440 db

2018.06.13

* Zala Péter, Zala Jenő, Zaláné Schvarcz Marianna közeli hozzátartozók, valamint tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani.

 ** Zsiday Viktor tulajdonában áll a Tündérszikla Zrt. (mely jogi személy rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani. .

Tulajdonukban 124 739 darab törzsrészvény van, amelyek 32,33 %-os tulajdoni arányt biztosítanak.